dimarts, de maig 23, 2006

Espanya a les lleis fonamentals espanyoles

Tema:

En els cas de les nacions més modernes, com ara els Estats Units, la seva denominació és força clara, i des de la seva primera constitució han sofert pocs canvis. A mesura que l'origen d'una nació s'allunya en el temps, l'orígen d'aquesta denominació es desdibuixa, especialment si es remunta a abans del concepte d'estat nació que suposa la Pau de Westfàlia. Aquest és el cas de Catalunya, Espanya o les Províncies Unides Holandeses, per posar només alguns exemples.

Si la constitució d'un estat nació és la llei fonamental que determina la seva estructura i identitat, és d'esperar que l'estudi comparat de l'evolució d'aquestes en el temps, ens aporti llum sobre l'evolució dels termes que aquest ha triat per a sí mateix al llarg de la història.

És des d'aquesta perspectiva, que en la següent secció es resumeix l'aparició de la paraula España als seus diferents textos fonamentals fent servir com a base la completa font digital de les mateixes que ofereix el repositori de la Biblioteca Virtual Cervantes, amb referències als textos sencers de totes elles.

Això ens permet descobrir que fins a l'any 1837 en que apareix per primer cop la paraula España en un text constitucional espanyol, aquests s'hi refereixen com a las Españas, Nación española o Monarquia española amb minúscules, però mai en singular.

La paraula Espanya a les lleis fonamentals espanyoles

 • Estatuto de Bayona de 1808

Parla de Rey de las Españas (Preàmbul), La Corona de las Españas (Art.2 i 3) i de las Españas (molts articles) [1]

 • Constitución de Cádiz de 1812

Parla de la Constitución de la Monarquía española (Preàmbul), Nación española (Art.1) i de las Españas (molts articles) [2]

 • Estatuto Real de 1834

Parla de Grandes de España a molts articles [3] però ni un sol cop d'Espanya a seques.

 • Proyecto de Constitución de 1834

Parla de Estado [4] però ni un sol cop d'Espanya a seques.

 • Proyecto de Constitución de la Monarquía española de gobierno Istúriz de 1836

Parla de Monarquía española (Art.1) i de españoles (molts articles) [5] però ni un sol cop d'Espanya a seques.

 • Constitución de la Monarquía española de 1837

Parla de Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas (Preàmbul), dominios de España i un sol cop d'Espanya a seques (Art.1) [6]

 • Constitución de la Monarquía española de 1845

Parla de Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas (Preàmbul), dominios de España i d'España (Art.1) [7].

 • Proyecto de Constitución de Bravo Murillo de 1852

Parla de Nación española i de Trono de las Españas (Art.29) i de Reina legítima de las Españas (Art.30) i de [8] pero ni un sol cop d'Espanya a seques.

 • Proyectos de Leyes Fundamentales de Bravo Murillo de 1852

Parla de Estado (Art.1) i de españoles (molts articles) [9] pero ni un sol cop d'Espanya.

 • Constitución no promulgada de 1856

Parla de Nación (Art.1) i de dominios de España, un sol cop d'Espanya a seques (Art.2.1) i de las Españas (molts articles) [10] pero ni un sol cop d'Espanya.

 • Acta adicional a la Constitución de 1856

No parla ni un sol cop de España [11].

 • Ley Constitucional de Reforma de 1857

Parla de Constitución de la Monarquía española Reina de las Españas (Preàmbul) [12] pero ni un sol cop d'Espanya a seques.

 • Constitución de la Monarquía española de 1869

Parla de Nación española (Preàmbul) i de España (6 articles) [13].

 • Promulgación de la Constitución y prestación del juramento de 1869

Parla de Nación española (Preàmbul) i de pueblos d'España (Art.3) un sol cop d'Espanya a seques [14].

 • Proyecto de Constitución Federal de 1873

Parla de Nación española (Preàmbul) i de España (5 articles) [15]. (Art.1) i de españoles (molts articles) [ ] pero ni un sol cop d'Espanya a seques.

 • Constitución de la Monarquía española de 1876

Parla de Rey constitucional de España i s'anomena Constitución de la Monarquía Española (Preàmbul) i 5 cops de España a seques [16].

 • Anteproyecto de Constitución de la Monarquía española de 1929

Parla de que España es una nación (Art.1) i de España (molts articles) [17].

 • Ley de Defensa de la República española de 1931

La paraula España no surt ni un sol cop [18].

 • Constitución de la República española de 1931

Parla de España (Art.1 i molts altres) [19].

 • Leyes de 1936 a 1939 concediendo los plenos poderes al General Franco

Entre aquestes 3 lleis surt 4 cops la paraula España [20].

 • Ley Constitutiva de las Cortes de 1942

Surt 1 cop a l'expressió de Instituto de España (art.2) [21].

 • Fuero de los Españoles de 1945

Parla de Caudillo de España (Preàmbul) i un cop d'España(art.33) [22].

 • Ley de Referéndum de 1945

No surt cap cop la paraula España [23].

 • Bases Institucionales de la Monarquía española de 1946

Parla de Monarquía espanyola, però no surt cap cop la paraula España [24]

 • Constitución de 1978

Parla de Nación española i pueblos de España (Preàmbul) i d'España (molts articles) [25]

 • Reforma de la Constitución de 1978 (1992)

Parla 4 cops de España (Art.1) [26]

No s'inclòu el Fuero del Trabajo de 1938 [27], per no ser vigent a tota la península, en el moment de promulgar-se.

2 comentaris:

 1. A vore, es que la cuestión de la "identidad" no es algo científico o matemático.
  Para mí, la identidad es siempre personal, no de grupo, por lo tanto esa cuestión -y mucho menos su denominación legal en un papel- no tiene tanta importancia.
  Lo que para mí es básico para entender una nación es aquello que les une en la historia, como punto de partida. Después pueden venir muchas cosas, entre otras, la voluntad actual de seguir dando más importancia a lo que les une que a lo que les separa.

  Eso sí, todo esa decisión actual debe ser libre, sin coaccion alguna, y sobre todo sin haber falseado y manipulado la historia para poder adoctrinar desde bien pequeños a los ciudadanos hacia una visión u otra de su realidad.

  Saludos
  MMX

  ResponElimina
 2. Por cierto, la de 1812, como apuntas, habla de "nacion española" y de "soberanía nacional", y eso, como sabrás, es algo bastante importante y significativo. De hecho, hay naciones europeas formadas posteriormente y cuyo presente y futuro común no se pone practicamente en duda; Italia sin ir más lejos.

  Saludos
  MMX

  ResponElimina