divendres, de juliol 03, 2009

Cremant Cds amb la línia de comandes

Després d'uns dies barallant-me amb el Nautilus, el Gnome-Baker, el K3b, i de canviar cremadores, a Ubuntu 64x, he optat per la 'Old Command Line'.

Passa que unes falles conegudes es barrejaven amb la de la meva antiga cremadora de Cds, i no ha estat fàcil saber qui fallava. Deixo aquí la seqüència (script) per qui pugui interessar. No oblideu donar-li permisos d'execució:


#!/bin/sh
# Ús: bash $0 [arxiu.iso(3, 6)|carpeta(5)] (veure el menú)
# Escrit per Paco Rivière http://pacoriviere.cat - Juny 2009 - Per a Ubuntu Jaunty 9.04 - Llicència GNU\GPL
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; version 2 of the License.
#

# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the

# GNU Library General Public License for more details.

#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

#
# Basat en: http://cocinaphp.paleontologia.co.uk/index.php?/archives/162-Grabando-CDsDVDs-desde-consola.html

function ajuda {
echo "Ús: bash $0 [arxiu.iso(3, 6)|carpeta(5)] (veure el menú)"
echo

}

# Menu i bucle principal

while true ;
do
echo "Trieu una opció"
echo "0 - Surt" echo "1 - Mostra els dispositius"
echo "2 - Esborra un CD-RW"
echo "3 - Crema arxiu iso $1"
echo "4 - Duplica el disc"
echo "5 - Genera iso de la carpeta $1"
echo "6 - Genera iso del DVD a l'arxiu $1"
echo "7 - Ajuda"
read Opcio
case "$Opcio" in
0 ) exit 1 ;;
1 ) wodim -devices ;;
2 ) wodim -blank=fast -v dev=/dev/sr1 ;;
3 ) wodim dev=/dev/sr1 driveropts=burnfree,noforcespeed fs=14M speed=10 -dao -eject -overburn -v $1 ;;
4 ) cdrdao copy --fast-toc --device ATA:2,0,0 --buffers 256 -v2 ;;
5 ) genisoimage -o archivo.iso -r -J -l directorio $1 ;;
6 ) growisofs -dvd-compat -Z /dev/dvd=$1 ;;
7 ) ajuda ;; * ) echo "Opció incorrecta" ;;
esac
done

No comprova les dependències per que no sé quines son, si les sabeu deixeu un comentari i ho afegim. És senzill amb aquesta ordre:

# Comprovacions per poder començar
# ================================
# Comprovem que hi ha els paquets que necesitem
[ ! -f `which python` ] && echo "Cal el paquet nom_del_paquet. Feu sudo apt-get install paquet." && exit 1

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada