dissabte, d’octubre 08, 2005

Els membres del Tribunal Constitucional

Tema:


Es pot ser jutge i part?

Davant les ganes que veiem a Espanya per fer fracassar l'Estatut que volem els catalans, i les ràpides declaracions contràries, gairebé sense temps per llegir-lo, i donat que els jutges del Tribunal Constitucional han estat nomenats per una de les parts, fora prudent que les Nacions
Unides nomenessin observadors sobre el procés de verificació de la constitucionalitat de l'Estatut.
Com a mínim ens carregaríem de raó per a possibles autodeterminacions posteriors.
De fet, com que no es pot ser jutge i part a l'hora, fóra necessari nomenar un tribunal en el que ambdós governs, català i espanyol, tinguessin el mateix protagonisme.

De fet, una de les missions de les nacions Unides per al manteniment de la pau, és l'assistència tècnica a les nacions que elaboren tractats.

Veiem què diu el Dret Comparat:

"1. El Tribunal Constitucional es compon de 12 membres nomenats pel Rei, dels quals, quatre a proposició del Congrés, per majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, quatre a proposició del Senat, amb idèntica majoria, dos a proposició del Govern, i dos a proposició del Consell General del Poder judicial.
(Article 159.1 de la Constitució espanyola de 1977).

"1. El Tribunal Constitucional Federal estará compuesto de jueces federales (Bundesrichter) y otros miembros. Los miembros del Tribunal Constitucional Federal serán elegidos por mitades por la Dieta Federal y el Consejo Federal. No podrán, sin embargo, pertenecer a la Dieta Federal, al Consejo, Federal, al Gobierno Federal ni a órganos equivalentes de Estado alguno.
(Article 94.1 de la Constitució de Alemania Federal de 1949).

Nota sobre la Dieta Federal o Bundestag:
Segons l'article 38, la Dieta Federal és el Parlament d'Alemania o Bundestag:

"CAPÍTULO III
"De la Dieta Federal ("Der Bundestag")
"Artículo 38
"1. Los diputados (die Abgeordneten) de la Dieta Federal Alemana serán elegidos por sufragio universal, directo, libre, igualitario y secreto. Representaran al pueblo entero, no estarán ligados por mandato ni instrucción y solo estarán sujetos a su propia conciencia.

Nota sobre el Consell Federal o Bundesrat:
Segons l'article 50, el Consell Federal és el Senat o cambra territorial d'Alemania o Bundesrat:

"CAPÍTULO IV
"Del Consejo Federal ("Der Bundesrat")
"Artículo 50 (Modificado 21/12/1992)
"Los Länder participarán, por medio del Bundesrat, en la legislación y la administración de la Federación y en los asuntos de la Unión Europea.

Així que a Alemania, segons la Constitució, els membres del Tribunal Constitucional els trien a meitats iguals, el Parlament i el Senat Territorial.

Nota sobre l'espoli fiscal:
L'article 106, 2), de la Constitució Alemana indica sobre l'impost de la renda:

"2) Las necesidades de cobertura de la Federación y de los Länder deberán ajustarse de tal forma entre sí que se garantice una compensación equitativa, evitando cargas excesivas a los contribuyentes y asegurando la homogeneidad de las condiciones de vida dentro del territorio federal.

Referències:
Constitució espanyola de 1977
Constitució alemana de 1949

Notícies relacionades:
El nou Estatut i les majories polítiques
Autogovern fiscal
Espot sobre l'espoli fiscal

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada