dissabte, de febrer 02, 2008

800 anys justos del naixement de Jaume I

English version (similar post)

Avui fa 800 anys justos del naixement de Jaume I, el rei que va incorporar València i Mallorca i que va configurar la nació on vivim avui.

Per commemorar l'efemèride fem un post amb un fragment del Llibre dels Fets i una reproducció del Penó de la Conquesta, la bandera que els andalusins hissaren a les Torres de Quart de València en senyal de rendició.39. E en tant uengueren nos companyes de Cathalunya e Darago, e som tro a ·CC· cauallers, e haguem homens de peu tro a ·M· e som a Linesola a cap del tercer dia. E nos en Linesola, altre dia mati fohi en ·R· de Muntcada, e armas tota la ost per combatre, e els empararen tota la uila. E uench en ·R· de Cardon: e dix: Confeylar uos hia, senyor, que nous compatessets, que de bons seruens hi ha, e nous ho ualria la preso de la vila lo mal quey poriets pendre, ni fer a la ost: e lexats me parlar ab els e ueure sius en poria traure bon pleyt. E nos nou uolguem escoltar: e anam nosen a la vila e combatemlos, e nos a peu ab aquels combatedors presem la vila. Els homens embarrarense en la força on hauia una torra molt bona e albacar, e aquel dia matex reterense, e quan foren retuts ·I· altre jorn establim nostre castel.

Edu3.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada