dijous, de juliol 01, 2010

Declaració linguapax

DECLARATION

As directors and members of the Linguapax Advisory Board, an international nongovernmental organisation that promotes the protection of linguistic diversity, and aware of the sentence passed by the Constitutional Court of the Spanish State which declared as unconstitutional article 6.1 of the Statute of Catalonia, which recognised Catalan as Catalonia's own language and ensured its preferential use in Public Administration bodies and teaching, we declare that:

1. Weakening the legal state of the Catalan language is an error. If Catalan is not considered Catalonia's own language, its use will continue to give way to the Spanish language, which benefits from hundreds of legal regulations.

2. The Spanish State could be considered an example of protecting linguistic diversity, but, instead, is becoming part of the group of States that maintain a hierarchy between languages and accept linguistic substitution processes that favour the languages which are most protected.

3. Catalan society was going through a process, in a peaceful way, to recover its language that was persecuted during the years of dictatorship. Catalan society is a victim of an artificially provoked attack which will make difficult linguistic coexistence that until now had been an international example of best practice. As a result, we declare our wish for this error to be solved with deep respect to the democratic will of the people of Catalonia.

Barcelona, 29 June 2010

DECLARACIÓ

Els directius i membres del Consell Assessor de Linguapax, organització no governamental internacional que promou la protecció de la diversitat lingüística, coneixedors de la sentència del Tribunal Constitucional de l'Estat espanyol, que ha declarat inconstitucional l'article 6.1 de l'Estatut de Catalunya que reconeixia el català com a llengua pròpia de Catalunya i assegurava el seu caràcter preferent a l'administració pública i a l'ensenyament, manifestem que

1. És un error afeblir l'estat legal de la llengua catalana. Sense la consideració de llengua pròpia el seu ús continuarà retrocedint a favor de la llengua castellana, beneficiada ja per centenars de disposicions jurídiques.

2. L'Estat espanyol, que podia considerar-se un exemple de protecció de la diversitat lingüística, passa a formar part del grup d'estats que mantenen una jerarquia entre les llengües i accepten els processos de substitució lingüística a favor de les llengües més protegides.

3. La societat catalana, que vivia de manera no conflictiva el seu procés de recuperació de la llengua perseguida durant els anys de dictadura, és víctima d'una agressió provocada artificialment i que dificultarà una convivència lingüística que fins ara era una referència exemplar a nivell internacional. En conseqüència, manifestem el nostre desig que aquest error es pugui solucionar amb un aprofundiment del respecte a la voluntat democràtica del poble de Catalunya.

Barcelona, 29 de juny de 2010

C/ Nàpols, 346 · E-08025 Barcelona · Tel. +34 934 589 595 · Fax +34 934 575 851 · info@linguapax.org · www.linguapax.org

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada