dilluns, de juny 28, 2010

Sentència del TC i el full de rutaNomés m'interessa un punt de la sentència de l'Estatut:

"... el TC... Ha decidido... Declarar que...
3o No son inconstitucionales, siempre que se interpreten en los términos establecidos en el correspondiente fundamento jurídico que se indica, los siguientes
preceptos: ...
... el art. 122 (FJ 69);.." (1)

"ARTICLE 122. CONSULTES POPULARS Correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a l'establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l'acompliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, en l'àmbit de llurs competències, d'enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, salvant el que disposa l'article 149.1.32 de la Constitució."(2)

Ara a recollir moooltes signatures:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada