dissabte, de novembre 13, 2010

De Palm a Android - Capítol 1 - Keyring


Com importar l'arxiu encriptat de contrasenyes de J-Pilot a OISafe

OISafe és un connector de OI File Manager, inclós de sèrie amb CyanogenMod
Cal localitzar l'arxiu Keys-Gtkr.pdb que normalment es troba a la carpeta /home/usuari/.jpilot i baixar el programa export.jar per exportar-ho a csv disponible a la pàgina: http://gnukeyring.sourceforge.net/conduits.html
El programa es llença així:

java -jar export.jar Keys-Gtkr.pdb contrasenya oisafe.csv

Cal el Java, però em sembla que hi alguna altra versió.

L'arxiu oisafe.csv no està encriptat, així que convé esborrar-ho un cop utilitzat.

Copiem l'arxiu oisafe.csv a carpeta arrel de la tarja SD.
Des de el Menú de OISafe, More, Import, demana confirmació, ja que això esborra tot el contingut d'OISafe, i opcionalment esborra l'arxiu oisafe.csv de la tarja, ja que en no estar encriptat, convé suprimir-ho el més aviat possible.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada